Brodsko-posavska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Brodsko-posavska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2008. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2008. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 27.388
2015 13.061
2014 8.340
2013 7.036
2012 5.487
2011 6.679
2010 7.210
2009 8.197
2008 5.826

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 194.140.739,80 kn
2015 158.787.373,63 kn
2014 120.429.349,25 kn
2013 105.373.732,36 kn
2012 132.689.579,09 kn
2011 166.136.077,30 kn
2010 171.108.417,51 kn
2009 174.648.979,49 kn
2008 165.485.828,23 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2008. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Poljoprivredno Prehrambeni Kompleks d.o.o. Nova Gradiška (35400) 10.567.163,00 kn 2008
Merkur d.o.o. Klokočevik (35211) 5.760.392,00 kn 2008
Vindon d.o.o. Slavonski Brod (35000) 1.603.472,62 kn 2008
Sjenokoša d.o.o. Golobrdac (35404) 1.580.283,75 kn 2008
Poljoprivredno Gospodarstvo Kolesarić Dubočac (35254) 1.423.898,22 kn 2008

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2008. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gundinci (35222) 13.268.827,61 kn 2008
Nova Gradiška (35400) 13.247.247,67 kn 2008
Klokočevik (35211) 7.361.179,41 kn 2008
Slavonski Brod (35000) 5.930.370,94 kn 2008
Sikirevci (35224) 4.594.118,36 kn 2008