Bjelovarsko-bilogorska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Bjelovarsko-bilogorska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2019. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2019. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2020 34.165
2019 32.753
2018 32.705

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2020 459.804.842,87 kn
2019 456.830.348,42 kn
2018 389.188.504,97 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAFRD - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Bovis Poljoprivreda d.o.o. Čazma (43240) 22.609.340,86 kn
Intersnack Adria d.o.o. Hercegovac (43284) 9.938.065,80 kn
Agro Puškarić,Poljoprivredni Obrt,Vl.marijo Puškarić Garešnica (43283) 7.616.127,25 kn
Gala d.o.o. Bjelovar (43000) 6.737.371,54 kn
Bilofarm d.o.o. Severin (43274) 5.588.231,92 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EAGF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Stočarstvo Raič Obrt Za Uzgoj Goveda Bjelovar (43251) 10.476.607,10 kn
Majdak Promet d.o.o. Daruvar (43500) 2.616.766,95 kn
Zdenačka Farma d.o.o. Grubišno Polje (43293) 1.938.934,01 kn
Poljodar Tim d.o.o.daruvar Daruvar (43500) 1.783.654,44 kn
Poljoprivreda Čazma (43245) 1.601.235,89 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda NP - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Ribnjačarstvo Končanica d.d. Končanica (43505) 1.511.102,90 kn
Ribnjak 1961 d.o.o. Čazma (43245) 429.888,05 kn
Zdenačka Farma d.o.o. Grubišno Polje (43293) 338.909,12 kn
Ribnjak Štefanje d.o.o. Štefanje (43246) 251.474,47 kn
Dražen Bokan Velika Pisanica (43273) 237.557,25 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja iz fonda EMFF - 2019. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos
Poljodar Tim d.o.o.daruvar Daruvar (43500) 1.212.381,40 kn
Ribnjačarstvo Končanica d.d. Končanica (43505) 14.703,63 kn

Ukupan iznos isplata po fondu - 2019. godina


Fond Iznos
EAGF - Europski fond za garancije u poljoprivredi 249.015.339,68 kn
EAFRD - Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 177.757.836,97 kn
NP - Nacionalna potpora 28.830.086,74 kn
EMFF - Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 1.227.085,03 kn

TOP 5 naselja po iznosu poticaja - 2019. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos
Čazma (43240) 54.025.391,53 kn
Bjelovar (43000) 53.325.884,72 kn
Grubišno Polje (43290) 43.118.359,62 kn
Garešnica (43280) 39.201.827,72 kn
Hercegovac (43284) 22.765.748,04 kn