Bjelovarsko-bilogorska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Bjelovarsko-bilogorska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2016. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2016. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 44.826
2015 27.467
2014 19.490

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 285.425.096,75 kn
2015 282.403.023,97 kn
2014 224.332.102,60 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2016. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Stočarstvo Raić obrt za Uzgoj Goveda Gudovac (43251) 8.622.000,96 kn 2016
Majdak Promet d.o.o. Daruvar (43500) 3.771.284,87 kn 2016
Zdenačka Farma d.o.o. Veliki Zdenci (43293) 2.770.132,38 kn 2016
Moslavka d.o.o. Bjelovar (43000) 2.172.860,05 kn 2016
Šolčić Snježana Patkovac (43000) 1.814.202,24 kn 2016

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2016. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Daruvar (43500) 11.043.686,09 kn 2016
Gudovac (43251) 10.411.877,89 kn 2016
Bjelovar (43000) 8.913.312,52 kn 2016
Veliki Zdenci (43293) 6.589.905,70 kn 2016
Grubišno Polje (43290) 5.169.782,90 kn 2016