Bjelovarsko-bilogorska - Statistika isplaćenih poticaja

Pregled detaljne statistike potpora za Bjelovarsko-bilogorska.

Prikaz omjera isplaćenih potpora po vrstama - 2015. godina


Prikaz grafikona u kojemu se nalazi usporedba izravnih plaćanja i ostalih modela potpora za 2015. godinu.

Ukupan broj isplata po godinama


Godina Ukupno
2016 44.826
2015 27.467
2014 19.490

Ukupan iznos poticaja u kn po godinama


Godina Ukupno
2016 285.425.096,75 kn
2015 282.403.023,97 kn
2014 224.332.102,60 kn

TOP 5 gospodarstava po iznosu poticaja - 2015. godina


Naziv Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Stočarstvo Raić obrt za Uzgoj Goveda Gudovac (43251) 11.622.149,30 kn 2015
Majdak Promet d.o.o. Daruvar (43500) 4.454.976,03 kn 2015
Moslavka d.o.o. Bjelovar (43000) 2.970.296,23 kn 2015
Zdenačka Farma d.o.o. Veliki Zdenci (43293) 2.831.156,13 kn 2015
Ribnjačarstvo Končanica d.d. Končanica (43505) 1.872.784,37 kn 2015

TOP 5 gradova po iznosu poticaja - 2015. godina


Mjesto i poštanski broj Iznos Godina
Gudovac (43251) 13.525.089,40 kn 2015
Bjelovar (43000) 10.184.304,41 kn 2015
Daruvar (43500) 10.075.863,28 kn 2015
Veliki Zdenci (43293) 6.836.178,97 kn 2015
Veliki Grđevac (43270) 5.574.286,20 kn 2015