Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Upravljanje rizikom - Mjera 17
  • Rezultati: 6499
Suma iznosa svih rezultata 88.074.160,15
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
36635 Stočar d.o.o. Varaždin (42000) Varaždinska 2019 558.000,00
73713 Naše Voće d.o.o. Garčin (35211) Brodsko-posavska 2019 558.000,00
22344 Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) Vukovarsko-srijemska 2019 558.000,00
25205 Farma Tomašanci d.o.o. Semeljci (31402) Osječko-baranjska 2019 558.000,00
73202 Vsv Stočar Novi d.o.o. Za Poljoprivredu, Trgovinu I Usluge Varaždin (42000) Varaždinska 2019 558.000,00
79727 Agroan d.o.o. Legrad (48317) Koprivničko-križevačka 2019 558.000,00
25206 Bovis d.o.o. Viškovci (31401) Osječko-baranjska 2019 558.000,00
53673 Kutjevo d.d. Kutjevo (34340) Požeško-slavonska 2019 558.000,00
28100 Veterinarska Stanica d.d. Varaždin Varaždin (42000) Varaždinska 2019 558.000,00
25022 Agromeđimurje d.d. Čakovec Čakovec (40000) Međimurska 2019 558.000,00
22726 Osilovac d.o.o. Za Poljoprivrednu Proizvodnju Feričanci (31512) Osječko-baranjska 2019 558.000,00
57103 PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) Virovitičko-podravska 2019 558.000,00
35532 Agrolaguna d.d. Poreč (52440) Istarska 2019 558.000,00
5198 Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 558.000,00
45949 Belje Plus d.o.o. Darda (31326) Osječko-baranjska 2019 558.000,00
48860 Valipiled.o.o. Zagreb (10360) Grad Zagreb 2019 558.000,00
59268 Vigor d.o.o. Borovo (32227) Vukovarsko-srijemska 2019 558.000,00
25035 Žito d.o.o. Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 558.000,00
57057 Pro Milk d.o.o. Rakovica (47245) Karlovačka 2019 558.000,00
37850 Pik-Vinkovci Plus d.o.o. Vinkovci (32100) Vukovarsko-srijemska 2019 558.000,00
Zbroj stranice 1 11.160.000,00

Stranica 1 od 325. Rezultati 1 - 20 od 6499.