Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene - Mjera 10
  • Rezultati: 4965
Suma iznosa svih rezultata 58.680.596,04
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
53673 Kutjevo d.d. Kutjevo (34340) Požeško-slavonska 2019 1.243.521,27
41614 Institut Za Poljoprivredu I Turizam Poreč (52440) Istarska 2019 1.088.705,22
39781 Hrvatska Agencija Za Poljoprivredu I Hranu Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 1.074.198,59
68839 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera U Osijeku, Fakultet Agrobiotehničkih Znanosti Osijek Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 1.032.024,87
5020 Poljoprivredni Institut Osijek Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 733.046,79
73186 Moslavina Voće d.o.o. Dugo Selo (10370) Zagrebačka 2019 728.736,21
23339 Badel 1862 d.d. Zagreb (10000) Grad Zagreb 2019 588.708,61
17273 Paška Sirana d.d. Pag (23250) Zadarska 2019 462.568,89
89090 Iločka Polja d.o.o. Ilok (32236) Vukovarsko-srijemska 2019 453.607,50
71677 Bojan Dautović Gračac (23440) Zadarska 2019 388.238,50
28557 Andrija Ribičić Šestanovac (21250) Splitsko-dalmatinska 2019 386.191,10
66239 Dražen Drakulić Plitvička Jezera (53230) Ličko-senjska 2019 355.891,14
45729 Visoko Gospodarsko Učilište U Križevcima Križevci (48260) Koprivničko-križevačka 2019 355.885,00
73713 Naše Voće d.o.o. Garčin (35211) Brodsko-posavska 2019 299.934,29
16847 Iločki Podrumi d.d. Za Proizvodnju I Trgovinu Ilok (32236) Vukovarsko-srijemska 2019 288.780,77
32047 Azrri-Agencija Za Ruralni Razvoj Istre d.o.o.pazin Pazin (52000) Istarska 2019 250.025,59
45676 Bariša Dejanović Gospić (53000) Ličko-senjska 2019 224.598,75
92236 OPG Bugar, Milan Jurković Perušić (53202) Ličko-senjska 2019 221.063,19
44134 Vener Bužleta Barban (52207) Istarska 2019 220.240,64
54389 Alenka Čačić Gospić (53000) Ličko-senjska 2019 203.790,23
Zbroj stranice 1 10.599.757,15

Stranica 1 od 249. Rezultati 1 - 20 od 4965.