Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Nacionalni program potpore za uzgoj izvornih pasmina peradi
  • Rezultati: 188
Suma iznosa svih rezultata 294.727,97
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
45352 Vladimir Batorek Punitovci (31424) Osječko-baranjska 2019 14.190,00
84375 Mišir Lidija Križevci (48260) Koprivničko-križevačka 2019 11.000,00
5211 Irena Šćuric Sveti Križ Začretje (49224) Krapinsko-zagorska 2019 10.430,00
73560 Danijel Đurić Đakovo (31400) Osječko-baranjska 2019 7.920,00
10792 Nadica Sklezur Luka (10296) Zagrebačka 2019 7.810,00
26933 Boris Vrhovski Đurmanec (49225) Krapinsko-zagorska 2019 7.150,00
2537 Štefica Horvatin Klanjec (49290) Krapinsko-zagorska 2019 6.820,00
87031 Batorek Anica Punitovci (31424) Osječko-baranjska 2019 5.940,00
83640 Županić Božidar Klanjec (49290) Krapinsko-zagorska 2019 5.900,00
39718 Katica Putanec Zabok (49210) Krapinsko-zagorska 2019 5.390,00
40345 Dragutin Cingulin Kraljevec na Sutli (49294) Krapinsko-zagorska 2019 4.840,00
70964 Dražen Tenšak Krapina (49000) Krapinsko-zagorska 2019 4.400,00
88341 Varga Marijan Pribislavec (40000) Međimurska 2019 4.400,00
13091 Slavica Eling Punitovci (31424) Osječko-baranjska 2019 3.960,00
82622 Vincelj Monika Đurđenovac (31511) Osječko-baranjska 2019 3.740,00
31372 Josip Kovačić Ludbreg (42230) Varaždinska 2019 3.520,00
37390 Siniša Stanar Karlovac (47203) Karlovačka 2019 3.320,00
73705 Alen Svedrović Zagreb (10251) Grad Zagreb 2019 3.080,00
71495 Marijo Ožanić Ogulin (47300) Karlovačka 2019 3.040,00
18977 Željko Putanec Zabok (49210) Krapinsko-zagorska 2019 2.970,00
Zbroj stranice 1 119.820,00

Stranica 1 od 10. Rezultati 1 - 20 od 188.