Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Dobrobit životinja
  • Rezultati: 877
Suma iznosa svih rezultata 26.792.524,37
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
45949 Belje Plus d.o.o. Darda (31326) Osječko-baranjska 2019 2.219.602,99
25206 Bovis d.o.o. Viškovci (31401) Osječko-baranjska 2019 1.863.663,57
25205 Farma Tomašanci d.o.o. Semeljci (31402) Osječko-baranjska 2019 1.632.826,53
22344 Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) Vukovarsko-srijemska 2019 1.427.790,67
25035 Žito d.o.o. Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 960.462,09
41679 Širjan d.o.o. Sveti Petar Orehovec (48268) Koprivničko-križevačka 2019 727.354,68
40082 Perfa - Bio d.o.o. Donja Stubica (49240) Krapinsko-zagorska 2019 681.928,43
26841 Gala d.o.o. Bjelovar (43000) Bjelovarsko-bilogorska 2019 628.091,52
25288 Piko d.o.o. Jastrebarsko (10450) Zagrebačka 2019 594.777,15
57150 Luneta d.o.o. Za Proizvodnju I Usluge Ludbreg (42230) Varaždinska 2019 503.494,06
14803 Stočarstvo Raič Obrt Za Uzgoj Goveda Bjelovar (43251) Bjelovarsko-bilogorska 2019 475.439,36
79727 Agroan d.o.o. Legrad (48317) Koprivničko-križevačka 2019 431.761,37
37850 Pik-Vinkovci Plus d.o.o. Vinkovci (32100) Vukovarsko-srijemska 2019 303.043,09
24757 Simental Commerce d.o.o. Osijek (31207) Osječko-baranjska 2019 285.183,04
5198 Novi Agrar d.o.o. Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 264.416,51
5666 Farma Muznih Krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac (31216) Osječko-baranjska 2019 256.397,85
51513 Koka d.d. Varaždin (42000) Varaždinska 2019 250.529,24
32634 Bik d.o.o. Čazma (43240) Bjelovarsko-bilogorska 2019 249.516,46
12062 Poljoprivreda Čazma (43245) Bjelovarsko-bilogorska 2019 239.118,73
72197 Bovis Poljoprivreda d.o.o. Čazma (43240) Bjelovarsko-bilogorska 2019 218.504,27
Zbroj stranice 1 14.213.901,61

Stranica 1 od 44. Rezultati 1 - 20 od 877.