Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa
  • Rezultati: 6789
Suma iznosa svih rezultata 84.087.797,90
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
45949 Belje Plus d.o.o. Darda (31326) Osječko-baranjska 2019 2.273.454,90
25206 Bovis d.o.o. Viškovci (31401) Osječko-baranjska 2019 1.130.681,03
22344 Vupik Plus d.o.o. Vukovar (32000) Vukovarsko-srijemska 2019 1.116.572,71
25205 Farma Tomašanci d.o.o. Semeljci (31402) Osječko-baranjska 2019 1.042.000,16
5666 Farma Muznih Krava Orlovnjak d.o.o. Antunovac (31216) Osječko-baranjska 2019 640.920,79
5081 Krndija d.o.o. Punitovci (31424) Osječko-baranjska 2019 522.007,81
5169 Farma Muznih Krava Mala Branjevina d.o.o. Osijek (31000) Osječko-baranjska 2019 475.651,91
57057 Pro Milk d.o.o. Rakovica (47245) Karlovačka 2019 417.627,07
34000 Zdenačka Farma d.o.o. Grubišno Polje (43293) Bjelovarsko-bilogorska 2019 302.321,12
40946 Krnjak d.o.o. Donji Miholjac (31540) Osječko-baranjska 2019 280.150,90
22726 Osilovac d.o.o. Za Poljoprivrednu Proizvodnju Feričanci (31512) Osječko-baranjska 2019 274.104,48
22623 Hana d.o.o. Za Poljodjelsku Proizvodnju Našice (31500) Osječko-baranjska 2019 270.073,54
26133 Farma Salaš d.o.o. Marijanci (31555) Osječko-baranjska 2019 237.825,95
6231 Lactis d.o.o. Đakovo (31400) Osječko-baranjska 2019 229.764,05
57103 PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) Virovitičko-podravska 2019 221.702,15
31067 Bio Adria d.o.o. Kršan (52232) Istarska 2019 219.686,68
22485 Niza d.o.o. Farma Muznih Krava Koška (31224) Osječko-baranjska 2019 211.624,78
22124 Blata d.o.o. Za Poljoprivrednu Proizvodnju Magadenovac (31542) Osječko-baranjska 2019 197.516,46
35502 Landia d.o.o. Tordinci (32214) Vukovarsko-srijemska 2019 197.284,35
72197 Bovis Poljoprivreda d.o.o. Čazma (43240) Bjelovarsko-bilogorska 2019 152.711,80
Zbroj stranice 1 10.413.682,64

Stranica 1 od 340. Rezultati 1 - 20 od 6789.