Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima - Mjera 7
  • Rezultati: 289
Suma iznosa svih rezultata 588.571.502,41
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
73374 Grad Mursko Središće Mursko Središće (40315) Međimurska 2019 7.134.028,03
88168 Varkom d.d. Varaždin (42000) Varaždinska 2019 6.925.663,73
88228 Liburnijske Vode D.o.o Opatija (51414) Primorsko-goranska 2019 6.906.145,81
88578 Zagorski Vodovod d.o.o. Zabok (49210) Krapinsko-zagorska 2019 6.837.723,49
88647 Grad Slatina Slatina (33520) Virovitičko-podravska 2019 6.800.218,00
87686 Općina Kalnik Kalnik (48269) Koprivničko-križevačka 2019 6.562.886,00
88045 Općina Nijemci Nijemci (32245) Vukovarsko-srijemska 2019 6.477.725,05
88052 Općina Vojnić Vojnić (47220) Karlovačka 2019 5.779.977,00
87772 Općina Barilović Barilović (47252) Karlovačka 2019 5.514.348,44
73871 Grad Prelog Prelog (40323) Međimurska 2019 5.450.604,37
88312 Vodoopskrba I Odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Cres (51557) Primorsko-goranska 2019 5.216.075,27
68855 Grad Grubišno Polje Grubišno Polje (43290) Bjelovarsko-bilogorska 2019 5.146.009,90
87929 Općina Konjščina Konjščina (49282) Krapinsko-zagorska 2019 5.114.415,58
88127 Općina Podbablje Podbablje (21262) Splitsko-dalmatinska 2019 5.067.645,67
69755 Općina Kloštar Ivanić Kloštar Ivanić (10312) Zagrebačka 2019 5.066.363,22
88104 Općina Andrijaševci Andrijaševci (32271) Vukovarsko-srijemska 2019 5.063.316,90
88016 Općina Promina Promina (22303) Šibensko-kninska 2019 5.035.045,49
88556 Vodovod I Odvodnja d.o.o. Benkovac (23420) Zadarska 2019 4.630.943,21
88568 Vode Lipik d.o.o. Za Vodoopskrbu I Odvodnju Pakrac (34550) Požeško-slavonska 2019 4.577.376,94
88051 Općina Veliko Trojstvo Veliko Trojstvo (43226) Bjelovarsko-bilogorska 2019 4.568.063,88
Zbroj stranice 1 113.874.575,98

Stranica 1 od 15. Rezultati 1 - 20 od 289.