Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture
  • Rezultati: 15
Suma iznosa svih rezultata 37.328.900,91
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
68569 Mardešić d.o.o. Sali (23281) Zadarska 2019 13.592.623,96
68576 Orada Adriatic d.o.o. Cres (51557) Primorsko-goranska 2019 6.336.498,20
39329 Žuvela d.o.o. Hvar (21450) Splitsko-dalmatinska 2019 4.855.777,70
68548 Ancora Commerce d.o.o. Split (21000) Splitsko-dalmatinska 2019 3.081.620,85
72333 Pelagos Net Farma d.o.o. Pakoštane (23211) Zadarska 2019 2.221.112,69
57976 S.i.c. d.o.o. Višnjan (52463) Istarska 2019 2.067.876,96
74614 Meduza d.o.o. Karlovac (47000) Karlovačka 2019 1.706.517,89
68575 Arbacommerce d.o.o. Zadar (23000) Zadarska 2019 1.567.117,81
68557 Conex Trade d.o.o. Trilj (21240) Splitsko-dalmatinska 2019 984.388,19
68565 Canicula d.o.o. Muć (21247) Splitsko-dalmatinska 2019 393.066,27
27238 Zmh Horvat d.o.o. Konjščina (49282) Krapinsko-zagorska 2019 161.500,00
68540 Peter Pan d.o.o. Matulji (51213) Primorsko-goranska 2019 113.785,86
80908 Bek-Pušnica d.o.o. Za Preradu Ribe Kaštela (21216) Splitsko-dalmatinska 2019 95.200,19
87499 Ribarska Zadruga Adria Vodice (22212) Šibensko-kninska 2019 76.547,84
81692 Labrako d.o.o. Zagreb (10000) Grad Zagreb 2019 75.266,50
Zbroj stranice 1 37.328.900,91

Stranica 1 od 1. Rezultati 1 - 15 od 15.

  • 1