Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Promidžba
  • Rezultati: 11
Suma iznosa svih rezultata 6.138.096,92
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
69749 Hrvatska Gospodarska Komora Zagreb (10000) Grad Zagreb 2019 1.922.173,55
30470 Jako Vino d.o.o. Bol (21420) Splitsko-dalmatinska 2019 1.535.726,49
20218 Poljoprivredno Trgovački Obrt Vina Bibich Skradin (22222) Šibensko-kninska 2019 892.262,00
53673 Kutjevo d.d. Kutjevo (34340) Požeško-slavonska 2019 628.884,03
36215 Galić d.o.o. Kutjevo (34340) Požeško-slavonska 2019 619.728,00
57103 PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) Virovitičko-podravska 2019 230.943,89
24298 Dalmacijavino Split d.o.o. Drniš (22320) Šibensko-kninska 2019 112.008,35
22444 Dingač-Skaramuča d.o.o. Orebić (20243) Dubrovačko-neretvanska 2019 89.925,99
73265 Clai d.o.o. Buje (52460) Istarska 2019 55.996,48
22556 Atc d.o.o. Umag (52470) Istarska 2019 42.115,60
22726 Osilovac d.o.o. Za Poljoprivrednu Proizvodnju Feričanci (31512) Osječko-baranjska 2019 8.332,54
Zbroj stranice 1 6.138.096,92

Stranica 1 od 1. Rezultati 1 - 11 od 11.

  • 1