Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Potpore u ribarstvu
  • Rezultati: 843
Suma iznosa svih rezultata 33.888.096,75
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
28338 Leko d.o.o. Zagreb (10000) Grad Zagreb 2019 443.156,76
91836 Nonos Dyo d.o.o. Ston (20230) Dubrovačko-neretvanska 2019 222.564,00
74727 Morski Ribolov Fulvio Jugovac Umag (52470) Istarska 2019 213.673,96
69541 Bofor Zajednički Obrt Za Morski Ribolov Poreč (52465) Istarska 2019 200.399,00
80008 Lokalna Akcijska Skupina U Ribarstvu Škoji Hvar (21450) Splitsko-dalmatinska 2019 200.000,00
80836 Lokalna Akcijska Grupa U Ribarstvu Brač Supetar (21400) Splitsko-dalmatinska 2019 200.000,00
69697 Obrt Za Morski Ribolov Bonaca Poreč (52440) Istarska 2019 190.772,02
74615 Mirna d.d. Rovinj Rovinj (52210) Istarska 2019 188.731,52
87440 Ribarski Obrt Naomi, Vl. Nikola Kurić, Kali (23272) Zadarska 2019 185.516,93
87675 Marikomerc d.o.o. Poličnik (23241) Zadarska 2019 185.000,00
72427 Ribarski Obrt Diego Makovac Umag (52475) Istarska 2019 183.080,74
79249 Lokalna Akcijska Grupa U Ribarstvu Galeb tribunj (22212) Šibensko-kninska 2019 180.000,00
68918 Morski Ribolov - Dejan Bose Umag (52470) Istarska 2019 176.334,89
80804 Ribarski Obrt Novigrad (23312) Zadarska 2019 163.981,84
72413 Pic Poreč (52440) Istarska 2019 161.466,40
80166 Lokalna Akcijska Grupa U Ribarstvu Tri Mora Posedarje (23242) Zadarska 2019 160.000,00
88935 Lokalna Akcijska Grupa U Ribarstvu „Vela Vrata“ Cres (51557) Primorsko-goranska 2019 160.000,00
69548 Damir Jurcan Poreč (52440) Istarska 2019 155.503,00
80845 Obrt Za Morski Ribolov Abalon Umag (52470) Istarska 2019 152.709,60
72433 Putinja I Sinovi, Zajednički Obrt Za Morski Ribolov Umag (52470) Istarska 2019 150.705,26
Zbroj stranice 1 3.873.595,92

Stranica 1 od 43. Rezultati 1 - 20 od 843.