Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Eko sustav ribnjaka
  • Rezultati: 11
Suma iznosa svih rezultata 14.391.804,20
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
57103 PP Orahovica d.o.o. Zdenci (33513) Virovitičko-podravska 2019 3.670.920,53
68558 Stari Ribnjak d.o.o. Oriovac (35250) Brodsko-posavska 2019 2.546.637,12
61516 Ihor Park d.d. Jastrebarsko (10450) Zagrebačka 2019 2.170.624,64
26184 Ribnjačarstvo Poljana d.d. Lipik (34543) Požeško-slavonska 2019 1.736.220,84
68544 Ribnjačarstvo Končanica d.d. Končanica (43505) Bjelovarsko-bilogorska 2019 1.511.102,90
28445 Miagro d.o.o. Za Poljoprivredu Našice (31225) Osječko-baranjska 2019 1.499.268,90
16023 Ribnjak 1961 d.o.o. Čazma (43245) Bjelovarsko-bilogorska 2019 429.888,05
68551 Ribnjaci Kupa d.o.o. Draganić (47201) Karlovačka 2019 369.231,10
68562 Ribnjak Štefanje d.o.o. Štefanje (43246) Bjelovarsko-bilogorska 2019 251.474,47
20301 Poljodar Tim d.o.o.daruvar Daruvar (43500) Bjelovarsko-bilogorska 2019 167.979,00
24266 Ribnjačarstvo Dubrava d.o.o. Dubrava (10342) Zagrebačka 2019 38.456,65
Zbroj stranice 1 14.391.804,20

Stranica 1 od 1. Rezultati 1 - 11 od 11.

  • 1