Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu
  • Rezultati: 54
Suma iznosa svih rezultata 496.000,00
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
28890 Aleksandra Malešević Bukač Daruvar (43500) Bjelovarsko-bilogorska 2019 47.000,00
75639 General Security d.o.o. Donja Stubica (49240) Krapinsko-zagorska 2019 37.000,00
92184 Tuđa Mihael Oroslavje (49243) Krapinsko-zagorska 2019 23.000,00
39466 Eko Terra-Ter. Jahanje I Eko Uzgoj,Dubravko Ostoić Varaždin (42000) Varaždinska 2019 20.000,00
68457 Maja Mesarić Bjelovar (43000) Bjelovarsko-bilogorska 2019 19.000,00
53040 Josip Krivić Valpovo (31550) Osječko-baranjska 2019 17.000,00
23084 Zdravko Jambrek Varaždin (42000) Varaždinska 2019 15.000,00
79603 Dorotea Kindl Zagreb (10020) Grad Zagreb 2019 14.000,00
27673 Elvira Capan Ivanska (43231) Bjelovarsko-bilogorska 2019 14.000,00
81599 Denis Gugić Zagreb (10000) Grad Zagreb 2019 12.000,00
88681 Tuđa Florijan Oroslavje (49243) Krapinsko-zagorska 2019 12.000,00
66877 Kristijan Koch Popovača (44317) Sisačko-moslavačka 2019 12.000,00
47101 Branko Kovačić Čazma (43240) Bjelovarsko-bilogorska 2019 11.000,00
66523 Gordan Šebalj Popovača (44317) Sisačko-moslavačka 2019 11.000,00
83997 Rebić Zoran Veliko Trojstvo (43226) Bjelovarsko-bilogorska 2019 8.000,00
84540 Juras Darko Mala Subotica (40321) Međimurska 2019 8.000,00
11468 Suzana Haber Rovinj (52210) Istarska 2019 8.000,00
33064 Blaž Mikić Trnava (31411) Osječko-baranjska 2019 7.000,00
83764 Bonata Trade d.o.o. Virovitica (33000) Virovitičko-podravska 2019 7.000,00
26026 Lidija Bašnec Lipik (34550) Požeško-slavonska 2019 7.000,00
Zbroj stranice 1 309.000,00

Stranica 1 od 3. Rezultati 1 - 20 od 54.