Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Ulaganja u fizičku imovinu - Mjera 4
  • Rezultati: 318
Suma iznosa svih rezultata 524.581.631,60
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
70147 Virovitičko-Podravska Županija Virovitica (33000) Virovitičko-podravska 2019 28.669.206,10
72197 Bovis Poljoprivreda d.o.o. Čazma (43240) Bjelovarsko-bilogorska 2019 22.248.000,00
72803 Vego Plantis d.o.o. Trnava (31411) Osječko-baranjska 2019 22.248.000,00
77442 Zadarska Županija Zadar (23000) Zadarska 2019 18.973.070,41
34496 Zarja Grupa d.o.o. Sveta Nedelja (10431) Zagrebačka 2019 16.403.086,13
72788 Veterinarska Ambulanta Martes d.o.o. Semeljci (31402) Osječko-baranjska 2019 15.524.269,22
73186 Moslavina Voće d.o.o. Dugo Selo (10370) Zagrebačka 2019 14.804.834,27
25288 Piko d.o.o. Jastrebarsko (10450) Zagrebačka 2019 13.438.211,07
87516 Brodsko-Posavska Županija Slavonski Brod (35000) Brodsko-posavska 2019 13.200.000,00
91784 Vukovarsko-Srijemska Županija Vukovar (32000) Vukovarsko-srijemska 2019 12.273.601,38
26864 West d.o.o. Magadenovac (31542) Osječko-baranjska 2019 11.456.223,10
88688 Intersnack Adria d.o.o. Hercegovac (43284) Bjelovarsko-bilogorska 2019 9.938.065,80
41306 Kanaan d.o.o. Donji Miholjac (31540) Osječko-baranjska 2019 9.524.383,68
85476 Dukat d.d. Zagreb (10000) Grad Zagreb 2019 7.821.204,15
24037 Rabo d.o.o. Kneževi Vinogradi (31309) Osječko-baranjska 2019 7.440.000,00
19671 Agro Puškarić,Poljoprivredni Obrt,Vl.marijo Puškarić Garešnica (43283) Bjelovarsko-bilogorska 2019 7.440.000,00
58010 Dominik B, Poljoprivredni Obrt Vuka (31403) Osječko-baranjska 2019 6.287.691,19
26841 Gala d.o.o. Bjelovar (43000) Bjelovarsko-bilogorska 2019 6.109.280,02
87892 Dalis d.o.o. Za Proizvodnju, Trgovinu I Usluge Draž (31305) Osječko-baranjska 2019 5.699.732,40
60470 Bilofarm d.o.o. Severin (43274) Bjelovarsko-bilogorska 2019 5.574.900,00
Zbroj stranice 1 255.073.758,92

Stranica 1 od 16. Rezultati 1 - 20 od 318.