Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Program za male poljoprivrednike - preraspodjela plaćanja
  • Rezultati: 3198
Suma iznosa svih rezultata 2.269.987,60
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
39999 Snježana Škudar Gornja Stubica (49245) Krapinsko-zagorska 2019 1.627,13
62642 Marija Robić Dugo Selo (10370) Zagrebačka 2019 1.600,23
83180 Vujčić Zlatko Drenje (31418) Osječko-baranjska 2019 1.586,21
86446 Mlinarić Ivan Sveti Đurđ (42233) Varaždinska 2019 1.550,78
16112 Pavao Golubić Martijanec (42232) Varaždinska 2019 1.541,79
21141 Nada Zorko Vrbovec (10340) Zagrebačka 2019 1.492,27
65355 Krista Prenković Rovišće (43212) Bjelovarsko-bilogorska 2019 1.460,82
84712 Hudina Štefica Dubravica (10293) Zagrebačka 2019 1.438,38
82273 Belovarić Stjepan Martinska Ves (44201) Sisačko-moslavačka 2019 1.437,81
83189 Dončević Miko Sveti Ivan Žabno (48214) Koprivničko-križevačka 2019 1.437,81
24560 Vera Turk Sveti Juraj na Bregu (40311) Međimurska 2019 1.437,81
83077 Lajtman Vera Mala Subotica (40321) Međimurska 2019 1.437,81
85525 Malčić Mara Velika Gorica (10415) Zagrebačka 2019 1.437,75
85024 Rihtarić Barbara Bjelovar (43000) Bjelovarsko-bilogorska 2019 1.437,75
82855 Kranjc Željko Dubrava (10342) Zagrebačka 2019 1.437,75
82678 Posavec Marija Čakovec (40000) Međimurska 2019 1.437,75
82956 Horvat Tomislav Križevci (48260) Koprivničko-križevačka 2019 1.437,75
85232 Ladić Vladimir Nedelišće (40306) Međimurska 2019 1.437,75
82966 Hrlić Ivan Dubrava (10342) Zagrebačka 2019 1.437,75
85218 Mesarić Dragutin Mala Subotica (40321) Međimurska 2019 1.437,75
Zbroj stranice 1 29.550,85

Stranica 1 od 160. Rezultati 1 - 20 od 3198.