Pretraga isplaćenih potpora

  • Smjer sortiranja: Uzlazno
  • Mjera: Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja - Mjera 6
  • Rezultati: 3574
Suma iznosa svih rezultata 316.503.114,99
Svi iznosi su izraženi u kunama
ID Naziv Grad/Općina Županija Godina Iznos
64441 Boris Biruš Desinić (49216) Krapinsko-zagorska 2019 446.400,00
64844 Željka Laslo Satnica Đakovačka (31421) Osječko-baranjska 2019 446.400,00
75321 Blanka Stipčić Berić Kraljevec na Sutli (49294) Krapinsko-zagorska 2019 372.000,00
71798 Marina Dobošić Farkaševac (10343) Zagrebačka 2019 372.000,00
77169 Luka Glavačević Strizivojna (31410) Osječko-baranjska 2019 372.000,00
68239 Kristina Jadanović Koprivnički Bregi (48324) Koprivničko-križevačka 2019 372.000,00
72528 Matej Dominković Županja (32274) Vukovarsko-srijemska 2019 372.000,00
75139 Brankica Borović Ervenik (22304) Šibensko-kninska 2019 372.000,00
62507 Danijela Ramljak Plitvička Jezera (53230) Ličko-senjska 2019 372.000,00
59793 Viktorija Terzić Čaglin (34350) Požeško-slavonska 2019 372.000,00
78436 Poljo-Šmar J.d.o.o. Rakovec (10347) Zagrebačka 2019 371.312,51
78325 Dajana Maćešić Samobor (10430) Zagrebačka 2019 371.312,50
75112 Patrik Paronić Marčana (52208) Istarska 2019 371.312,50
66716 Vlado Gudić Križevci (48260) Koprivničko-križevačka 2019 297.600,00
87545 Pg Jagunić Jastrebarsko (10450) Zagrebačka 2019 297.600,00
75519 Jovana Obradović Donji Lapac (53250) Ličko-senjska 2019 297.600,00
86923 Maršić Nikola Proložac (21264) Splitsko-dalmatinska 2019 297.600,00
88346 Cebalo Frane Lumbarda (20263) Dubrovačko-neretvanska 2019 297.600,00
87388 Babić Opuzen, Marino Babić Opuzen (20355) Dubrovačko-neretvanska 2019 297.600,00
88114 Šimić Hrvoje Kutjevo (34340) Požeško-slavonska 2019 297.600,00
Zbroj stranice 1 7.065.937,51

Stranica 1 od 179. Rezultati 1 - 20 od 3574.