Lanterna - Ribarska Zadruga - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 1.291.442,14 kn 0,00 kn 1.291.442,14 kn
1.291.442,14 kn 0,00 kn 1.291.442,14 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 1.645.127,50 kn 0,00 kn 1.645.127,50 kn
1.645.127,50 kn 0,00 kn 1.645.127,50 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.474.872,25 kn 0,00 kn 1.474.872,25 kn
1.474.872,25 kn 0,00 kn 1.474.872,25 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.348.534,88 kn 0,00 kn 1.348.534,88 kn
1.348.534,88 kn 0,00 kn 1.348.534,88 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.724.155,62 kn 0,00 kn 1.724.155,62 kn
1.724.155,62 kn 0,00 kn 1.724.155,62 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.426.185,75 kn 0,00 kn 1.426.185,75 kn
1.426.185,75 kn 0,00 kn 1.426.185,75 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.489.362,75 kn 0,00 kn 1.489.362,75 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.567,85 kn 0,00 kn 2.567,85 kn
1.491.930,60 kn 0,00 kn 1.491.930,60 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 597.307,88 kn 0,00 kn 597.307,88 kn
597.307,88 kn 0,00 kn 597.307,88 kn