Lučka Uprava Zadar - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa EMFF 1.476.771,85 4.430.315,50 5.907.087,35
Ukupno iz fonda EMFF 1.476.771,85 4.430.315,50 5.907.087,35
Ukupno 1.476.771,85 4.430.315,50 5.907.087,35