Labrax Adria d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Produktivna ulaganja u akvakulturi EMFF 1.119.441,34 3.358.324,00 4.477.765,34
Osiguranje akvakulturnih stokova EMFF 51.735,30 155.205,87 206.941,17
Ukupno iz fonda EMFF 1.171.176,64 3.513.529,87 4.684.706,51
Ukupno 1.171.176,64 3.513.529,87 4.684.706,51