Farma Vukovina Fiolić d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program osnovnih plaćanja EAGF 0,00 kn 378.784,21 kn 378.784,21 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 0,00 kn 270.734,72 kn 270.734,72 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 44.674,51 kn 178.787,86 kn 223.462,37 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 0,00 kn 4.833,95 kn 4.833,95 kn
44.674,51 kn 833.140,74 kn 877.815,25 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 1.100.291,34 kn 766.666,86 kn 1.866.958,20 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 104.081,98 kn 416.117,69 kn 520.199,67 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja Nacionalna potpora 66.153,44 kn 0,00 kn 66.153,44 kn
1.270.526,76 kn 1.182.784,55 kn 2.453.311,31 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.286.303,50 kn 0,00 kn 2.286.303,50 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja - 74.163,60 kn 0,00 kn 74.163,60 kn
2.360.467,10 kn 0,00 kn 2.360.467,10 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 208.572,30 kn 0,00 kn 208.572,30 kn
208.572,30 kn 0,00 kn 208.572,30 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 170.230,80 kn 0,00 kn 170.230,80 kn
Ostali modeli - 108.000,00 kn 0,00 kn 108.000,00 kn
278.230,80 kn 0,00 kn 278.230,80 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 137.700,00 kn 0,00 kn 137.700,00 kn
137.700,00 kn 0,00 kn 137.700,00 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 53.650,74 kn 0,00 kn 53.650,74 kn
53.650,74 kn 0,00 kn 53.650,74 kn