Srdela d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 13.845,70 kn 0,00 kn 13.845,70 kn
13.845,70 kn 0,00 kn 13.845,70 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 29.150,07 kn 0,00 kn 29.150,07 kn
29.150,07 kn 0,00 kn 29.150,07 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 251.849,14 kn 0,00 kn 251.849,14 kn
251.849,14 kn 0,00 kn 251.849,14 kn