Ministarstvo Poljoprivrede - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Tehnička pomoć država članica - Mjera 20 EAFRD 3.748.666,88 21.242.445,69 24.991.112,57
Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima - Mjera 2 EAFRD 744.191,36 4.217.084,42 4.961.275,78
Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja - Mjera 1 EAFRD 226.559,52 2.039.035,61 2.265.595,13
Ukupno iz fonda EAFRD 4.719.417,76 27.498.565,72 32.217.983,48
Program voća i povrća u školama EAGF 5.498,38 9.703,00 15.201,38
Ukupno iz fonda EAGF 5.498,38 9.703,00 15.201,38
Ukupno 4.724.916,14 27.508.268,72 32.233.184,86

Isplaćene potpore za 2018. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Tehnička pomoć država članica - Mjera 20 EAFRD 4.166.037,25 23.607.544,48 27.773.581,73
Ukupno iz fonda EAFRD 4.166.037,25 23.607.544,48 27.773.581,73
Ukupno 4.166.037,25 23.607.544,48 27.773.581,73