Lokalna Akcijska Grupa Adrion - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
LEADER (CLLD) - Mjera 19 EAFRD 35.586,46 320.278,11 355.864,57
Ukupno iz fonda EAFRD 35.586,46 320.278,11 355.864,57
Ukupno 35.586,46 320.278,11 355.864,57

Isplaćene potpore za 2018. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
LEADER (CLLD) - Mjera 19 EAFRD 96.428,94 867.860,36 964.289,30
Ukupno iz fonda EAFRD 96.428,94 867.860,36 964.289,30
Ukupno 96.428,94 867.860,36 964.289,30