Mardešić d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture EMFF 3.398.156,00 10.194.467,96 13.592.623,96
Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture EMFF 1.250.000,00 3.750.000,00 5.000.000,00
Ukupno iz fonda EMFF 4.648.156,00 13.944.467,96 18.592.623,96
Ukupno 4.648.156,00 13.944.467,96 18.592.623,96

Isplaćene potpore za 2018. godinu

Svi iznosi su izraženi u kunama
Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture EMFF 1.196.535,72 3.589.607,16 4.786.142,88
Ukupno iz fonda EMFF 1.196.535,72 3.589.607,16 4.786.142,88
Potpore u ribarstvu NP 757.606,56 0,00 757.606,56
Ukupno iz fonda NP 757.606,56 0,00 757.606,56
Ukupno 1.954.142,28 3.589.607,16 5.543.749,44