Agro - Promes d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 0,00 kn 11.096,53 kn 11.096,53 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 968,76 kn 3.874,98 kn 4.843,74 kn
968,76 kn 14.971,51 kn 15.940,27 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 77.256,26 kn 0,00 kn 77.256,26 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 69.005,83 kn 0,00 kn 69.005,83 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 12.437,90 kn 0,00 kn 12.437,90 kn
158.699,99 kn 0,00 kn 158.699,99 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.230.432,12 kn 0,00 kn 1.230.432,12 kn
1.230.432,12 kn 0,00 kn 1.230.432,12 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 2.318.462,00 kn 0,00 kn 2.318.462,00 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.888.212,88 kn 0,00 kn 1.888.212,88 kn
Ostali modeli - 227.475,00 kn 0,00 kn 227.475,00 kn
4.434.149,88 kn 0,00 kn 4.434.149,88 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.598.526,75 kn 0,00 kn 2.598.526,75 kn
2.598.526,75 kn 0,00 kn 2.598.526,75 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 3.848.147,25 kn 0,00 kn 3.848.147,25 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.642.290,00 kn 0,00 kn 2.642.290,00 kn
6.490.437,25 kn 0,00 kn 6.490.437,25 kn