Merkur d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.491.752,50 kn 0,00 kn 2.491.752,50 kn
2.491.752,50 kn 0,00 kn 2.491.752,50 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 3.047.798,00 kn 0,00 kn 3.047.798,00 kn
3.047.798,00 kn 0,00 kn 3.047.798,00 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 3.469.369,75 kn 0,00 kn 3.469.369,75 kn
3.469.369,75 kn 0,00 kn 3.469.369,75 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 3.000.580,50 kn 0,00 kn 3.000.580,50 kn
Ostali modeli - 2.759.811,50 kn 0,00 kn 2.759.811,50 kn
5.760.392,00 kn 0,00 kn 5.760.392,00 kn