Orada Adriatic d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 1.000.643,24 kn 0,00 kn 1.000.643,24 kn
1.000.643,24 kn 0,00 kn 1.000.643,24 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 1.790.313,66 kn 0,00 kn 1.790.313,66 kn
1.790.313,66 kn 0,00 kn 1.790.313,66 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.028.501,38 kn 0,00 kn 1.028.501,38 kn
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 352.606,12 kn 0,00 kn 352.606,12 kn
1.381.107,50 kn 0,00 kn 1.381.107,50 kn