Riba d.d. Kaniška Iva - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 257.877,41 kn 0,00 kn 257.877,41 kn
257.877,41 kn 0,00 kn 257.877,41 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 790.518,71 kn 0,00 kn 790.518,71 kn
790.518,71 kn 0,00 kn 790.518,71 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 676.651,88 kn 0,00 kn 676.651,88 kn
676.651,88 kn 0,00 kn 676.651,88 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 743.006,94 kn 0,00 kn 743.006,94 kn
743.006,94 kn 0,00 kn 743.006,94 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.973.436,00 kn 0,00 kn 1.973.436,00 kn
Ostali modeli - 352.228,19 kn 0,00 kn 352.228,19 kn
2.325.664,19 kn 0,00 kn 2.325.664,19 kn