Stočarstvo Drenovci d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Intervencije u poljoprivredi Nacionalna potpora 31.733,92 kn 0,00 kn 31.733,92 kn
31.733,92 kn 0,00 kn 31.733,92 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 907.603,75 kn 0,00 kn 907.603,75 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 110.684,84 kn 0,00 kn 110.684,84 kn
Premija za krave dojilje - 90.660,44 kn 0,00 kn 90.660,44 kn
Intervencije u poljoprivredi - 1.197,49 kn 0,00 kn 1.197,49 kn
1.110.146,52 kn 0,00 kn 1.110.146,52 kn