Pp Orahovica d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 4.982.570,21 kn 7.520.159,93 kn 12.502.730,14 kn
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 3.533.863,35 kn 0,00 kn 3.533.863,35 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 667.819,84 kn 2.671.254,59 kn 3.339.074,43 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 1.673.219,52 kn 0,00 kn 1.673.219,52 kn
Izravna plaćanja u poljoprivredi Nacionalna potpora 1.285.858,20 kn 0,00 kn 1.285.858,20 kn
Restrukturiranje i prenamjena vinograda EAGF 0,00 kn 1.031.613,72 kn 1.031.613,72 kn
Premija za krave dojilje EAGF 608.173,49 kn 313.062,35 kn 921.235,84 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 685.740,74 kn 0,00 kn 685.740,74 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 363.570,80 kn 0,00 kn 363.570,80 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 350.000,00 kn 0,00 kn 350.000,00 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 136.617,18 kn 136.617,18 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja Nacionalna potpora 54.390,34 kn 0,00 kn 54.390,34 kn
14.205.206,49 kn 11.672.707,77 kn 25.877.914,26 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 9.135.345,00 kn 0,00 kn 9.135.345,00 kn
Potpore u ribarstvu - 4.027.408,75 kn 0,00 kn 4.027.408,75 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja - 2.279.020,00 kn 0,00 kn 2.279.020,00 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 937.738,19 kn 0,00 kn 937.738,19 kn
Premija za krave dojilje - 933.814,25 kn 0,00 kn 933.814,25 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 350.000,00 kn 0,00 kn 350.000,00 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 227.507,69 kn 0,00 kn 227.507,69 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 154.204,30 kn 0,00 kn 154.204,30 kn
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja - 109.147,50 kn 0,00 kn 109.147,50 kn
18.154.185,68 kn 0,00 kn 18.154.185,68 kn