Vinogradi Volarević d.o.o. za Trgovinu i Poljoprivredu - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ulaganje EAGF 0,00 kn 883.845,65 kn 883.845,65 kn
Ekološki uzgoj - Mjera 11 EAFRD 9.048,67 kn 51.275,60 kn 60.324,27 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 9.899,10 kn 0,00 kn 9.899,10 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 3.872,40 kn 4.300,57 kn 8.172,97 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 1.836,37 kn 6.084,79 kn 7.921,16 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 2.501,59 kn 2.820,90 kn 5.322,49 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 712,01 kn 2.849,03 kn 3.561,04 kn
27.870,14 kn 951.176,54 kn 979.046,68 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja Nacionalna potpora 30.657,28 kn 0,00 kn 30.657,28 kn
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 8.069,49 kn 12.651,39 kn 20.720,88 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi Nacionalna potpora 9.006,69 kn 0,00 kn 9.006,69 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 1.104,49 kn 4.417,98 kn 5.522,47 kn
48.837,95 kn 17.069,37 kn 65.907,32 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 41.411,46 kn 0,00 kn 41.411,46 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 18.031,65 kn 0,00 kn 18.031,65 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 9.517,84 kn 0,00 kn 9.517,84 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 7.467,09 kn 0,00 kn 7.467,09 kn
76.428,04 kn 0,00 kn 76.428,04 kn