Opg Potnar, Ankica Potnar - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2019. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Preraspodjela plaćanja EAGF 548,52 kn 2.031,58 kn 2.580,10 kn
548,52 kn 2.031,58 kn 2.580,10 kn