Ribarska Zadruga Adria - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 276.594,78 kn 0,00 kn 276.594,78 kn
276.594,78 kn 0,00 kn 276.594,78 kn