Farma Senkovac d.o.o.- u Stečaju - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.313.104,25 kn 0,00 kn 1.313.104,25 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja - 152.665,20 kn 0,00 kn 152.665,20 kn
1.465.769,45 kn 0,00 kn 1.465.769,45 kn