Pameks d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Dobrovoljno proizvodno vezana potpora EAGF 433.071,40 kn 488.357,19 kn 921.428,59 kn
Plaćanje za poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš EAGF 177.850,82 kn 197.514,92 kn 375.365,74 kn
Program osnovnih plaćanja EAGF 84.328,16 kn 279.446,99 kn 363.775,15 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 32.694,38 kn 130.843,34 kn 163.537,72 kn
Plaćanje za mlade poljoprivrednike EAGF 19.160,17 kn 17.196,53 kn 36.356,70 kn
Preraspodjela plaćanja EAGF 4.491,14 kn 5.064,48 kn 9.555,62 kn
751.596,07 kn 1.118.423,45 kn 1.870.019,52 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 809.029,39 kn 539.095,15 kn 1.348.124,54 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 75.334,95 kn 301.179,23 kn 376.514,18 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 261.888,99 kn 261.888,99 kn
884.364,34 kn 1.102.163,37 kn 1.986.527,71 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.678.425,88 kn 0,00 kn 1.678.425,88 kn
1.678.425,88 kn 0,00 kn 1.678.425,88 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.291.892,50 kn 0,00 kn 1.291.892,50 kn
1.291.892,50 kn 0,00 kn 1.291.892,50 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.678.059,00 kn 0,00 kn 1.678.059,00 kn
1.678.059,00 kn 0,00 kn 1.678.059,00 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.109.854,88 kn 0,00 kn 1.109.854,88 kn
1.109.854,88 kn 0,00 kn 1.109.854,88 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 936.646,62 kn 0,00 kn 936.646,62 kn
Ostali modeli - 443.021,34 kn 0,00 kn 443.021,34 kn
1.379.667,96 kn 0,00 kn 1.379.667,96 kn