Brodsko-Posavska Županija - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima - Mjera 5 EAFRD 678.615,94 kn 3.845.490,31 kn 4.524.106,25 kn
Promotivne manifestacije NP 39.000,00 kn 0,00 kn 39.000,00 kn
717.615,94 kn 3.845.490,31 kn 4.563.106,25 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Promotivne manifestacije i ruralne mjere - 37.500,00 kn 0,00 kn 37.500,00 kn
37.500,00 kn 0,00 kn 37.500,00 kn