Zdenačka Farma d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.393.889,88 kn 0,00 kn 1.393.889,88 kn
Ostali modeli - 668.321,00 kn 0,00 kn 668.321,00 kn
2.062.210,88 kn 0,00 kn 2.062.210,88 kn