Danica Mesna Industrija, d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 24.879,86 kn 0,00 kn 24.879,86 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 10.551,04 kn 0,00 kn 10.551,04 kn
35.430,90 kn 0,00 kn 35.430,90 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 36.470,98 kn 0,00 kn 36.470,98 kn
36.470,98 kn 0,00 kn 36.470,98 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.735.178,88 kn 0,00 kn 1.735.178,88 kn
Ostali modeli - 60.431,72 kn 0,00 kn 60.431,72 kn
1.795.610,60 kn 0,00 kn 1.795.610,60 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.663.846,50 kn 0,00 kn 1.663.846,50 kn
Ostali modeli - 46.769,78 kn 0,00 kn 46.769,78 kn
1.710.616,28 kn 0,00 kn 1.710.616,28 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.232.653,50 kn 0,00 kn 2.232.653,50 kn
Ostali modeli - 51.648,81 kn 0,00 kn 51.648,81 kn
2.284.302,31 kn 0,00 kn 2.284.302,31 kn

Isplaćene potpore za 2009. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 2.898.924,25 kn 0,00 kn 2.898.924,25 kn
Ostali modeli - 17.372,84 kn 0,00 kn 17.372,84 kn
2.916.297,09 kn 0,00 kn 2.916.297,09 kn

Isplaćene potpore za 2008. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 4.125.745,00 kn 0,00 kn 4.125.745,00 kn
Ostali modeli - 1.897.489,00 kn 0,00 kn 1.897.489,00 kn
6.023.234,00 kn 0,00 kn 6.023.234,00 kn