Širjan d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 13.199.115,00 kn 0,00 kn 13.199.115,00 kn
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 1.870.000,00 kn 0,00 kn 1.870.000,00 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 350.000,00 kn 0,00 kn 350.000,00 kn
15.419.115,00 kn 0,00 kn 15.419.115,00 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 3.985.961,25 kn 0,00 kn 3.985.961,25 kn
3.985.961,25 kn 0,00 kn 3.985.961,25 kn