Stari Ribnjak d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 247.877,47 kn 0,00 kn 247.877,47 kn
247.877,47 kn 0,00 kn 247.877,47 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 1.501.959,13 kn 0,00 kn 1.501.959,13 kn
1.501.959,13 kn 0,00 kn 1.501.959,13 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.359.551,00 kn 0,00 kn 1.359.551,00 kn
1.359.551,00 kn 0,00 kn 1.359.551,00 kn