Pro Milk d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.501.769,00 kn 0,00 kn 1.501.769,00 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 528.160,38 kn 0,00 kn 528.160,38 kn
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 114.880,00 kn 0,00 kn 114.880,00 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 80.164,21 kn 0,00 kn 80.164,21 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 70.215,64 kn 0,00 kn 70.215,64 kn
2.295.189,23 kn 0,00 kn 2.295.189,23 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.373.969,12 kn 0,00 kn 1.373.969,12 kn
1.373.969,12 kn 0,00 kn 1.373.969,12 kn