Bios d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 2.522.670,50 kn 0,00 kn 2.522.670,50 kn
Izravna/jedinstvena plaćanja - 25.052,72 kn 0,00 kn 25.052,72 kn
2.547.723,22 kn 0,00 kn 2.547.723,22 kn