Dalmacija Riba d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 433.879,75 kn 0,00 kn 433.879,75 kn
433.879,75 kn 0,00 kn 433.879,75 kn