Biop d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 1.667.067,75 kn 0,00 kn 1.667.067,75 kn
1.667.067,75 kn 0,00 kn 1.667.067,75 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 3.297.830,25 kn 0,00 kn 3.297.830,25 kn
3.297.830,25 kn 0,00 kn 3.297.830,25 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 12.706,56 kn 0,00 kn 12.706,56 kn
12.706,56 kn 0,00 kn 12.706,56 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 1.757.904,25 kn 0,00 kn 1.757.904,25 kn
1.757.904,25 kn 0,00 kn 1.757.904,25 kn