Pp Orahovica d.d. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 9.233.714,00 kn 0,00 kn 9.233.714,00 kn
Integrirana poljoprivredna proizvodnja - 1.743.182,62 kn 0,00 kn 1.743.182,62 kn
Potpore u ribarstvu - 1.640.672,25 kn 0,00 kn 1.640.672,25 kn
Strukturne potpore u ribarstvu - 1.400.000,00 kn 0,00 kn 1.400.000,00 kn
Teži uvjeti gospodarenja u poljoprivredi - 372.858,81 kn 0,00 kn 372.858,81 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 296.916,47 kn 0,00 kn 296.916,47 kn
Ekološka poljoprivredna proizvodnja - 149.988,30 kn 0,00 kn 149.988,30 kn
14.837.332,45 kn 0,00 kn 14.837.332,45 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 13.939.105,00 kn 0,00 kn 13.939.105,00 kn
Ostali modeli - 483.326,44 kn 0,00 kn 483.326,44 kn
Ostali modeli - 281.846,75 kn 0,00 kn 281.846,75 kn
14.704.278,19 kn 0,00 kn 14.704.278,19 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 14.619.474,00 kn 0,00 kn 14.619.474,00 kn
14.619.474,00 kn 0,00 kn 14.619.474,00 kn