Pankretić Zdravko - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.604.999,50 kn 0,00 kn 1.604.999,50 kn
Investicijska potpora u poljoprivredi i ribarstvu - 59.864,34 kn 0,00 kn 59.864,34 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 5.614,30 kn 0,00 kn 5.614,30 kn
1.670.478,14 kn 0,00 kn 1.670.478,14 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.679.245,88 kn 0,00 kn 1.679.245,88 kn
Ostali modeli - 370.748,06 kn 0,00 kn 370.748,06 kn
2.049.993,94 kn 0,00 kn 2.049.993,94 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 619.515,94 kn 0,00 kn 619.515,94 kn
619.515,94 kn 0,00 kn 619.515,94 kn