Gorup Stočarstvo d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi NP 10.221,25 kn 0,00 kn 10.221,25 kn
10.221,25 kn 0,00 kn 10.221,25 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Program jedinstvenih plaćanja EAGF 893.092,46 kn 558.224,10 kn 1.451.316,56 kn
Posebna potpora - Specifična potpora EAGF 0,00 kn 686.867,78 kn 686.867,78 kn
Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku - Mjera 18 EAFRD 81.372,30 kn 325.303,85 kn 406.676,15 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi Nacionalna potpora 281.747,50 kn 0,00 kn 281.747,50 kn
1.256.212,26 kn 1.570.395,73 kn 2.826.607,99 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Izravna/jedinstvena plaćanja - 1.852.515,88 kn 0,00 kn 1.852.515,88 kn
Osiguranje od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi - 334.959,06 kn 0,00 kn 334.959,06 kn
2.187.474,94 kn 0,00 kn 2.187.474,94 kn