Ribnjaci Kupa d.o.o. - Pregled isplaćenih potpora

Isplaćene potpore za 2016. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu NP 100.584,52 kn 0,00 kn 100.584,52 kn
100.584,52 kn 0,00 kn 100.584,52 kn

Isplaćene potpore za 2015. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu Nacionalna potpora 645.990,30 kn 0,00 kn 645.990,30 kn
645.990,30 kn 0,00 kn 645.990,30 kn

Isplaćene potpore za 2014. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 468.229,22 kn 0,00 kn 468.229,22 kn
468.229,22 kn 0,00 kn 468.229,22 kn

Isplaćene potpore za 2013. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Potpore u ribarstvu - 333.741,62 kn 0,00 kn 333.741,62 kn
333.741,62 kn 0,00 kn 333.741,62 kn

Isplaćene potpore za 2012. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 298.123,22 kn 0,00 kn 298.123,22 kn
298.123,22 kn 0,00 kn 298.123,22 kn

Isplaćene potpore za 2011. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 11.214,43 kn 0,00 kn 11.214,43 kn
11.214,43 kn 0,00 kn 11.214,43 kn

Isplaćene potpore za 2010. godinu

Potpora Fond Iznos iz RH Iznos iz EU Ukupno
Ostali modeli - 216.421,69 kn 0,00 kn 216.421,69 kn
216.421,69 kn 0,00 kn 216.421,69 kn